✔ Vi er ISO-certificeret​

​​✔​ 50 års erfaring​

Certificeret svejser

linkedin_2

​CIP-anlæg – salg og rådgivning

PTI A/S fremstiller CIP-anlæg efter tre forskellige standardkoncepter, som er:

 • Mobil-CIP – Til procesanlæg, hvor der er behov for stor fleksibilitet.
 • Unit-CIP – Den økonomiske løsning til mindre og mellemstore procesanlæg.
 • Site-CIP – Den ultimative løsning til store procesanlæg.

Der findes en lang liste af valgmuligheder til alle tre CIP-anlæg, således at anlæggene kan kundetilpasses de aktuelle behov.​

Mobil-CIP er den mindste løsning

Konceptet mobil-CIP er den mindste løsning, som anvendes, hvis man ønsker en decentral opbygning af sit CIP-anlæg.

Anlægget er monteret på en ramme med hjul, således det kan flyttes rundt i produktionslokalerne efter behov. CIP-F, CIP-R, vand, varme, luft og elektricitet tilsluttes med slanger. Der er kun en CIP-linje.

Anlægget består som udgangspunkt af 1 stk. 50 L tank, en CIP-F-pumpe, et opvarmningssystem og en CIP-R-forbindelse. Der er typisk manuel styring af rengøringsparametrene.

Fordelene ved dette CIP-anlæg meget stor fleksibilitet og meget lav investering. Ulemperne er manglende automatisering, begrænsning i flowmængder, begrænsninger i mulighederne for opsamling og genbrug af rengøringsopløsninger.

Valgmuligheder ved dette CIP-anlæg er:

 • Tankstørrelse op til 200-400 liter.
 • 1 eller 2 tanke – 2 tanke tillader delvis opsamling af rengøringsopløsning ved enfaset rengøring.
 • Manuelle eller automatiske ventiler med enten pneumatisk eller elektrisk aktuator.
 • Kapacitet på CIP-F pumpen op til 4.500 l/t, 11.000 l/t eller 20.000 l/t.
 • Frekvensstyret CIP-F pumpe.
 • Opvarmning med dampinjektor eller varmeveksler.
 • Kemikalie doseringssystem.
 • Automatisk temperaturregulering.
 • Manuel eller PLC-styring. Ved PLC-styring kan parametrene opsættes og gemmes fra gang til gang.
 • Ledningsevnemåler på returløb.
 • Komponenter (pumper, ventiler, instrumenter med mere) vælges i samarbejde med kunden.
 • Øvrige kundeønsker

Unit-CIP er mellemklasseløsningen

Konceptet Unit-CIP er mellemklasseløsningen, som anvendes, hvis man ønsker en central opbygning af sit CIP-anlæg med moderat kapacitetsbehov og kort installationstid.

Dette CIP-anlæg monteres og leveres komplet på en ramme, som kan flyttes med en gaffeltruck. CIP-F, CIP-R, vand, varme, luft og elektricitet tilsluttes et sted på anlægget.

Denne type CIP-anlæg består som udgangspunkt af 1 stk. 500 L vandtank, 2 stk. 1.000 L rengøringsmiddeltanke, en CIP-F pumpe med tilhørende flowmåler og opvarmningssystem på CIP-F samt en CIP-R-forbindelse med ledningsevnemåler.

Anlægget er PLC-styret og kan kommunikere med de forbundne objekter.

Fordelene ved dette CIP-anlæg er opsamling og genbrug af rengøringsmiddel, sikker programafvikling, hurtig installation og relativ lav investering. Ulemperne er begrænsning i tankstørrelser og flowmængder.

Valgmuligheder ved dette CIP-anlæg er:

 • Valgfri tankstørrelse op til cirka 2.500 liter.
 • Valgfrit antal tanke til henholdsvis lud, syre, genbrugsvand, desinfektionsmiddel med videre.
 • Kapacitet på CIP-F-pumper op til 4.500 l/t, 11.000 l/t, 20.000 l/t, 35.000 l/t eller 45.000 l/t.
 • Frekvensstyring CIP-F-pumper.
 • Op til tre CIP-linjer.
 • Steriliseringsloop til hedt vand.
 • Kemikalie doseringssystem.
 • Komponenter (pumper, ventiler, instrumenter med mere) sælges i samarbejde med kunden.
 • Øvrige kundeønske

Site-CIP

​Konceptet site-CIP er den ultimative løsning, som anvendes, hvis man ønsker en central opbygning af sit CIP anlæg med stort kapacitetsbehov og behov for mange CIP-linjer.

Dette CIP-anlæg leveres som enkeltkomponenter, som PTI A/S monterer on site.

Anlægget består som udgangspunkt af 1 stk. 2.500 L vandtank, 2 stk. 5.000 L rengøringsmiddeltanke, 2 CIP-F-pumper med tilhørende flowmåler og opvarmningssystem på CIP-F samt 2 CIP-R forbindelser med ledningsevnemålere. Der er cirkulationsloop på rengøringsmiddeltankene med ledningsevnemålere for styring af kemikaliekoncentration.

Anlægget er PLC-styret og kan kommunikere med de forbundne objekter.

Fordelene ved dette CIP-anlæg er opsamling og genbrug af rengøringsmiddel samt sikker programafvikling og kun få begrænsninger i anlægsopbygningen. Ulempen ved anlægget er, at der er tale om en relativ stor investering.

Valgmuligheder ved dette CIP-anlæg er:

 • ​Valgfri tankstørrelse som tilpasses aktuelle behov
 • ​​Valgfrit antal tanke til henholdsvis lud, syre, genbrugsvand, desinfektionsmiddel med videre
 • ​​Kapacitet på CIP-F-pumperne tilpasses de aktuelle behov
 • ​​Frekvensstyring af CIP-F-pumper
 • ​​Opvarmning på CIP-F eller ved cirkulation over tank
 • ​​Valgfrit antal CIP-linjer
 • ​Steriliseringsloop til hedt vand
 • ​​Kemikalie doseringssystem
 • ​Komponenter (pumper, ventiler, instrumenter med mere) vælges i samarbejde med kunden
 • ​Øvrige kundeønsker

Site-CIP er den ultimative løsning

Konceptet site-CIP er den ultimative løsning, som anvendes, hvis man ønsker en central opbygning af sit CIP-anlæg med stort kapacitetsbehov og behov for mange CIP-linjer.

Dette CIP-anlæg leveres som enkeltkomponenter, som PTI A/S monterer on site.

Anlægget består som udgangspunkt af 1 stk. 2.500 L vandtank, 2 stk. 5.000 L rengøringsmiddeltanke, 2 CIP-F-pumper med tilhørende flowmåler og opvarmningssystem på CIP-F samt 2 CIP-R forbindelser med ledningsevnemålere. Der er cirkulationsloop på rengøringsmiddeltankene med ledningsevnemålere for styring af kemikaliekoncentration.

Anlægget er PLC-styret og kan kommunikere med de forbundne objekter.

Fordelene ved dette CIP-anlæg er opsamling og genbrug af rengøringsmiddel samt sikker programafvikling og kun få begrænsninger i anlægsopbygningen. Ulempen ved anlægget er, at der er tale om en relativ stor investering.

Valgmuligheder ved dette CIP-anlæg er:

 • Valgfri tankstørrelse som tilpasses aktuelle behov
 • Valgfrit antal tanke til henholdsvis lud, syre, genbrugsvand, desinfektionsmiddel med videre
 • Kapacitet på CIP-F-pumperne tilpasses de aktuelle behov
 • Frekvensstyring af CIP-F-pumper
 • Opvarmning på CIP-F eller ved cirkulation over tank
 • Valgfrit antal CIP-linjer
 • Steriliseringsloop til hedt vand
 • Kemikalie doseringssystem
 • Komponenter (pumper, ventiler, instrumenter med mere) vælges i samarbejde med kunden
 • Øvrige kundeønsker

Styring af vores CIP-anlæg sker ved intern styring

Som udgangspunkt programmeres PTI's CIP-anlæg som stand alone med intern styring, der indeholder en række funktioner, som er målrettet kommunikation med det tilsluttede procesanlæg. Programmet understøtter relevante rengøringsprogrammer i forhold til opbygningen af dit CIP-anlæg.

Det kan for eksempel være følgende fire rengøringsprogrammer:

 • Fuldt rengøringsprogram (forskyl-lud-mellemskyl-syre-slutskyl)
 • Kun lud (forskyl-lud-slutskyl)
 • Kun syre (forskyl-syre-slutskyl)
 • Kun skylning (forskyl)

Kommunikationen til og fra CIP-anlæg har flere funktioner

Valg af rute

Procesanlægget giver signal til dit CIP-anlæg om, at en given rute er klar til CIP. Herefter starter operatøren rengøringen i henhold til det recept, som er dedikeret til den pågældende rute. Operatøren vælger hvilket program, der ønskes gennemført.

Softwaren er forberedt til maksimalt 99 ruter.

Drænpause

Når et faseskift er igangsat (fyldning af rør frem til CIP-turbine) ved tankvask går CIP-F-pumpen automatisk i pause. Der sendes signal til procesanlægget om, at pausen er påbegyndt. Procesanlægget overvåger niveauet i tanken. Når tanken er tom giver procesanlægget signal til dit CIP-anlæg om at genstarte CIP-F-pumpen.

Anvendes til at sikre, at tanken er bundtømt, inden der skiftes fase. Dermed reduceres volumen af blandefaserne betragteligt.

Start/slut af pulsesekvens

Dit CIP-anlæg giver signal til procesanlægget om, at pulsesekvensen kan starte. Herefter gennemfører procesanlægget pulsesekvensen. Når denne er afsluttet, giver procesanlægget signal til dit CIP-anlæg om, at programafviklingen kan fortsætte. Mens pulsesekvensen er aktiv, går CIP-anlæggets programafvikling i pause (CIP-F-pumper-kører).

Anvendes for eksempel, hvis der er forskellige forgreninger i procesanlægget, som skal rengøres i samme CIP program, og/eller hvis der er ventiler, som kræver sædeløft. Der kan vælges op til tre pulsninger under lud/syre og en pulsning under hver skyllesekvens.

Stop/start af CIP-F-pumpe under pulsesekvens

Procesanlægget kan give signal til dit CIP-anlæg om at stoppe/starte CIP-F-pumpen.

Anvendes, hvis der ikke ønskes flow på fremløbet under enkelte trin i pulsesekvensen som for eksempel ved sædeløft på ventiler, eller hvis et rør ønskes drænet, inden pulsesekvensen fortsættes.

Valgmuligheder ved alle CIP-anlæg

 • Styring af pumper, ventiler og instrumenter på procesanlægget.
 • Styring af drænpauser og tilhørende set-punkter.
 • Styring af pulsesekvenser og tilhørende set-punkter.
 • Dataopsamling til dokumentation for gennemførsel af CIP.
 • Overvågning af status (ren/beskidt) på procesanlæggets ruter.

Rådgivning om køb og drift

PTI A/S leverer endvidere professionel og uvildig rådgivning inden for design og opbygning af CIP-anlæg og CIP-ruter herunder rørdimensionering, ventilvalg og turbine-/dyssevalg.

Rengøringsprocessen består af fire delelementer:

 • Tid
 • Temperatur
 • Kemisk påvirkning (rengøringsmiddel og koncentration)
 • Mekanisk påvirkning (skylle- og spuleeffekt)

PTI's rådgivning om CIP-anlæg fokuserer på optimering af den mekaniske påvirkning. Optimal og korrekt mekanisk påvirkning vil i mange tilfælde kunne reducere rengøringstiden, forkorte faseskift (mindre forbrug af rengøringsmidler) og minimere risikoen for krydskontamination.

PTI's rådgivning om CIP-anlæg er med andre ord et supplement til den rådgivning, som producenter af rengøringsmidler traditionelt leverer. Typisk fokuserer den kun på parametrenes tid, temperatur og kemisk påvirkning, men ikke på det konkrete CIP-anlæg.

PTI's tilbyder også uvildig rådgivning ved køb af CIP-anlæg fra andre producenter. Kontakt os for flere oplysninger om rådgivning om CIP-anlæg på telefon 97 37 16 33 eller på e-mail mail@pti-as.dk.

​Skal vi kontakte dig? 

Vi vil med glæde kontakte dig, hvis du har nogle spørgsmål. Udfyld formularen, så hører du fra os hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFORMATION

PTI A/S

CVR: 19051277

Vennelystvej 2

6880 Tarm

KONTAKT

​Telefon: +45 97 37 16 33

E-mail: ​mail@pti-as.dk

KONTROLRAPPORT